Friday, 30 January 2015

Minggu Ketiga


TINGKATAN: 3E/3F
TARIKH:26/01/2015 (ISNIN)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
-Menghafaz
-Memperdengarkan bacaan
TAJUK: Pengurusan Jenazah
BBM:
- Buku Rujukan PAFA
ARAS 1: Menjawab soalan dengan betul
ARAS 2: Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 3: Melakukan amalan yang ditentukan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancer.

TINGKATAN:2B/2E
TARIKH:26/01/2015 (ISNIN)
MASA: 12.50 – 2.00
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Qasar Dan Jamak
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1: Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2: Menyatakan pengertian qasar dan jamak dengan betul.
ARAS 3: Menjelaskan konsep solat qasar dan jamak. 
REFLEKSI KENDIRI:
-Sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Tajuk tidak sempat dihabiskan dan akan disambung pada kelas akan datang.
TINGKATAN: 2I/2J
TARIKH:27/01/2015 (SELASA)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
- Menghafaz
-Menerangkan
-Demonstrasi
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM:
- Buku Rujukan PAFA
ARAS 1: 
ARAS 2:  Menerangkan langkah-langkah bertayammum.
ARAS 3:  Menunjukkan cara bertayammum dengan tertib.
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN:3E/3F
TARIKH:27/01/2015 (SELASA)
MASA: 2.00 – 3.10
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Ketika Sakit
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1:  Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2:  Menyatakan pengertian solat ketika sakit dengan betul.
ARAS 3:  Menjelaskan cara melaksanakan solat ketika sakit.
REFLEKSI KENDIRI:
-Kelas berjalan dengan lancar. Tajuk tidak sempat dihabiskan dan akan disambung pada kelas yang akan datang.
TINGKATAN:3I/3J
TARIKH:27/01/2015 (SELASA)
MASA: 3.25 – 4.35
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Ketika Sakit
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1:  Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2:  Menyatakan pengertian solat ketika sakit dengan betul.
ARAS 3:  Menjelaskan cara melaksanakan solat ketika sakit.
REFLEKSI KENDIRI:
-Kelas berjalan dengan lancar. Tajuk tidak sempat dihabiskan dan akan disambung pada kelas yang akan datang.
TINGKATAN: 3I/3J
TARIKH:28/01/2015 (RABU)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
-Menghafaz
-Memperdengarkan bacaan
TAJUK: Pengurusan Jenazah
BBM:
- Buku Rujukan PAFA
ARAS 1: Menjawab soalan dengan betul
ARAS 2: Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan
ARAS 3: Melakukan amalan yang ditentukan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN:2B/2E
TARIKH:28/01/2015 (RABU)
MASA: 12.50 – 2.00
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Qasar Dan Jamak
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1: Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2: Menyatakan pengertian qasar dan jamak dengan betul.
ARAS 3: Menjelaskan konsep solat qasar dan jamak. 
REFLEKSI KENDIRI:
-Kelas berjalan dengan lancar. Secara keseluruhannya pelajar memahami tajuk dengan baik.
TINGKATAN:2J/2I
TARIKH:28/01/2015 (RABU)
MASA: 4.00 – 5.10
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Qasar Dan Jamak
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1: Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2: Menyatakan pengertian qasar dan jamak dengan betul.
ARAS 3: Menjelaskan konsep solat qasar dan jamak. 
REFLEKSI KENDIRI:
-Kelas berjalan dengan lancar. Tajuk tidak sempat dihabiskan dan akan disambung pada kelas yang akan datang.
TINGKATAN: 2B/2E
TARIKH:29/01/2015 (KHAMIS)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
- Menghafaz
-Menerangkan
-Demonstrasi
TAJUK: Cara Berwuduk
BBM:
- Buku Rujukan PAFA
ARAS 1: 
ARAS 2:  Menerangkan langkah-langkah bertayammum.
ARAS 3:  Menunjukkan cara bertayammum dengan tertib.
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN:2J/21
TARIKH:29/01/2015 (KHAMIS)
MASA:  2.00 – 3.10
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Qasar Dan Jamak
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1: Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2: Menyatakan pengertian qasar dan jamak dengan betul.
ARAS 3: Menjelaskan konsep solat qasar dan jamak. 
REFLEKSI KENDIRI:
-Sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru memberikan penerangan tambahan untuk pelajar yang belum menguasai tajuk ini.
TINGKATAN: 3E/3F
TARIKH:30/01/2015 JUMAAT)
MASA: 2.00 – 3.10
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Ketika Sakit
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1:  Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2:  Menyatakan pengertian solat ketika sakit dengan betul.
ARAS 3:  Menjelaskan cara melaksanakan solat ketika sakit.
REFLEKSI KENDIRI:
-Sesi pembelajaran berjalan dengan lancer. Secara keseluruhannya pelajar memahami tajuk dengan baik.
TINGKATAN: 31/3J
TARIKH:30/01/2015 JUMAAT)
MASA: 5.10 – 6.20
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Penerangan
-Perbincangan
-Demonstrasi
TAJUK: Solat Ketika Sakit
BBM:
- Buku Teks
- Buku Rujukan
ARAS 1:  Menyatakan pengertian rukhsah solat.
ARAS 2:  Menyatakan pengertian solat ketika sakit dengan betul.
ARAS 3:  Menjelaskan cara melaksanakan solat ketika sakit.
REFLEKSI KENDIRI:
-Sesi pembelajaran berjalan dengan lancer. Secara keseluruhannya pelajar memahami tajuk dengan baik. Guru memberikan penerangan tambahan untuk pelajar yang belum menguasai tajuk ini.